Welkom

Welkom - Zorggroep Ridderkerk

Op deze website vindt u informatie over Zorggroep Ridderkerk, gegevens van alle deelnemers en achtergrondinformatie.

Coöperatieve Zorggroep Ridderkerk U.A.

KvK 24427711  AGB-code 53-530174

Bankrekening nummer: NL34RABO0132959380

Correspondentieadres: Prinses Margrietstraat 48 2983 EH Ridderkerk

e-mail: info@zorggroepridderkerk.nl

Wie zijn wij?

Zorggroep Ridderkerk werd in 2008 opgericht door de Ridderkerkse huisartsen om (keten)zorg te leveren aan  patiënten met chronische aandoeningen. Daartoe worden Diagnose Behandel Combinaties (DBC) -contracten afgesloten met de zorgverzekeraars. Gelijktijdig sluit de zorggroep als hoofdaannemer contracten met onderaannemers die de zorg uitvoeren zoals afgesproken in de DBC.

Sinds 2012 wordt zorg geleverd aan patiënten met diabetes mellitus type 2. Daarbij wordt samengewerkt door huisartsen en praktijkondersteuners in combinatie met diëtistes, podotherapeuten, pedicures en optometristen. In 2013 is daar de secundaire preventie voor patiënten met hart- en vaatziekten (CVRM) bijgekomen, in 2014 de gestructureerde zorg voor COPD  patiënten en in 2017 die van astma patiënten. Met ingang van 2021 is de zorggroep ook verantwoordelijke voor de ouderenzorg in de deelnemende praktijken. Verder zijn er nog projecten op het gebied van leefstijl interventie, zoals deelname aan de Nationale Diabetes Challenge, een stappentellerproject en samenwerking met een lifestyle coach, naast projecten op het gebied van substitutie van 2e naar 1e lijn, zoals het cardiologieproject.

Ketenzorg

In de zorggroep werken verschillende zorgverleners samen om de best mogelijke zorg te leveren, zo dicht mogelijk bij huis. De huisarts heeft daarin een coördinerende functie. De zorg is protocollair. Dat wil zeggen dat er zo veel mogelijk op uniforme wijze, op grond van standaarden en richtlijnen wordt gewerkt. Daarnaast zijn er ook afspraken over verwijzingen naar zorgverleners binnen en buiten de zorggroep.  De zorg wordt volledig vergoed door de verzekeraars.

Bij de uitvoering van de zorgprogramma’s wordt gebruik gemaakt van het Keten Informatie Systeem (KIS) van Vital Health. Deze web-based software, die in verbinding staat met het Huisarts Informatie Systeem (HIS) van de huisartsen, biedt o.a. ondersteuning voor de consultvoering, registratie van patiëntengegevens, communicatie tussen de verschillende ketenpartners en uitvoering van administratieve taken en rapportage. Daarnaast zijn er ook mogelijkheden voor een individueel zorgplan, zelfmanagement  en een patiëntenportaal. 

Bestuur

Dhr J. Huisman, huisarts – voorzitter

Dhr R.D. Caljouw, huisarts – secretaris

Dhr G. de Reus, huisarts – penningmeester

Dhr J. Bronsveld, huisarts – bestuurslid, manager

Patiënteninformatie

Zorggroep Ridderkerk